Marketing Art Home Marketing Art Home BiH
     
 
 

Usluge

     

Brand management

Razvoj novih proizvoda
Razvoj novih robnih marki
Platforma robne marke
Ime nove robne marke
Vizuelni identitet robne marke
Plan lansiranja robne marke
Implementacija robne marke
Dugoročno praćenje rezultata

Audit postojeće robne marke
Revitalizacija robne marke
Repozicioniranje robne marke
Razvoj ekstenzija robne marke
Globalna ekspanzija robne
marke

Arhitektura robne marke
Brand portfolio

 

Marketing koncepcija

Tipska istraživanja
Starting point - audit
No gamble - provjera alternativa
Discover - razvojna istraživanja
Effect - snimak rezultata
Ciljana istraživanja
Analize tržišta
Analize proizvoda

Strateški marketing
Taktički marketing

Marketing planovi
Komunikacijski planovi
Planovi kampanja

Ostale usluge

Audit maloprodajnih objekata
Projekti socijalnog marketinga
Hotel audit i Image
Obuka za javne nastupe

Marketing kreacija

Tekstovi - copywriting

Fotografije studijske
Fotografije dokumentarne
Ilustracije

Korporativni vizuelni identitet
Dizajn kataloga
Dizajn prospekata
Dizajn letaka
Vizuelni identitet proizvoda
Pakovanja proizvoda

Dizajn oglasa

Dizajn za elektronske medije
Web
TV

Marketing realizacija

Oglašavanje
Štampa
TV
Radio
WEB

Izrada web sajtova

Izrada Štampanih materijala
Katalozi
Prospekti
Letci
Kalendari
Vrećice
Memorandumi
Vizit karte

Consulting
Formiranje marketing odjela
Obuka osoblja
Seminari
Priprema za izvoz