Marketing Art Home BiH
     

 
 

Kontakt

   

Hrvatska

Telefon: +385 (0)1 3667 437

E-mail: info@marketingart.net

Adresa: HR-10000 Zagreb,
Poljana Zvonimira Dražića 3

Švedska

Telefon: +46 (0)8 38 32 55

E-post: info@marketingart.net

Postadress: Olof Jönssons gränd 21,
                   165 53 Hässelby Gård

Pravni dio

Naziv i skraćeni naziv tvrtke:
Marketing art d.o.o. za marketing i trgovinu, Marketing art d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Vida Došena 40, Zagreb
Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu, 22.2.1990.
Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar: reg. ul. broj 1-4604, a matični broj suda 080425294
Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva:
20.000,00 HRK, uplaćen u cijelosti
Član Uprave društva:
Dragutin Mras, Vida Došena 40, Zagreb
Račun: HR1123600001101552736,
Zagrebačka banka d.d., HR-10000 Zagreb

 
Marketing Art Home BiH