27 ar
     
   
   

Våra tjänster

     

Brand management

 Design

Kommunikation

Marknadsundersökningar

Marketing Art har en lång erfarenhet av varumärkes-byggande och varumärkes-hantering, särskillt när det gäller mat och dryck.

Vår arbetsprocess innebär en helhetssyn på utveckling: från själva produktutvecklingen, genom varumärkesplatformutveckling, valet av varumärkesnamn, visuell identitet och produktförpackning, till varumärkeslansering och hantering av varumärket under hela dess livstid

Ändå från början, för 27 år sedan, var Marketing Art hängiven åt enastående design.

Vi tror att design ska inte bara vara vacker, utan måste också vara funktionell.

Förutom att ha en stor kunskapsbas inom förpackningsdesign, jobbar Marketing Art mycket framgångsrik med visuellt identitet, design av annonser för olika medier, design av kataloger, billboard design, fordon grafik osv.

Marketing Art har sin egen design och prepress studio som också hyr ut en del av sina resurser till tryckerier.

Marketing Art är specialiserad för marknadskommunikation, men också för tillämpning av kommunikation inom andra livsområden.

Oavsett om det gäller intern eller extern kommunikation, har vi en stor erfarenhet med att bygga upp och vidareutveckla både kompletta kommunikationssystemer och enskilda delar.

Genom olika utbildningsprogramm, utbildar Marketing Art anställda hos sina kunder, för att förbättra deras kommunikationsrutiner och ‑förmågor.

Grund för Marketing Arts affärstänkande är just marknadsundersökningar, eftersom, om man inte vet vart man går, spellar det ingen roll hur snabbt man kommer dit.

Genom vårt fleråriga arbete, utvecklade vi marknadsundersökningsmodeller som hjälper oss att få svar på många olika frågor och därmed kraftigt minskar risk vid affärsbeslut. Utöver flera standardiserade marknadsundersökningar, genomför vi ofta målinriktade undersökningar, som är anpassade till särskillda uppdrag.

Vårt jobb

   
Marketing Art Home BiH