Marketing Art Home Marketing Art Home BiH
     
 
 

Våra tjänster

     

Brand management

Utveckling av nya produkter
Utveckling av nya varumärken
Varumärkesplatform
Varumärkesnamn
Varumärkes visuell identitet
Varumärkes lanseringsplan
Lanseringsplans genomförande
Långsiktig uppföljning av
varumärke
Audit för befintligt varumärke
Varumärkesrevitalisering
Varumärkesrepositionering
Varumärkesextension utveckling
Varumärkes global expansion
Varumärkesarkitektur
Varumärkesportfölj

 

Marknadsföring konception

Standardiserade
marknadsundersökningar
Starting point - audit
No gamble - alternativprovning
Discover - utvecklingsförskning
Effect – fastställande av effekter
Målinriktade undersökningar
Marknadsanalyser
Produktsanalyser
Marknadsförings strategi
Marknadsförings taktik
Marknadsföringsplaner
Kommunikationsplaner
Kampanjplaner

Andra tjänster

Revision av butiker
Socialmarknadsföring projekt
- framställning och utförande

Marknadsföring kreation

Texter - copywriting
Studiofotografi
Dokumentärfotografi
Illustration, 3D, specialeffekter
Korporativ visuell identitet
Katalogdesign
Brochyrdesign
Flygbladdesign
Produkts visuell identitet
Förpackningsdesign
Annonsdesign

Design för elektroniska medier
Web
TV

Marknadsföring utförande

Annonsering
Tryck
TV
Radio
WEB
Webproduktion
Produktion av trycksaker
Katalog
Brochyr
Flygblad
Kalendrar
Påsar
Brevpapper
Visitkort

Consulting
Formning av marknadsavdelning
Träning av personalen
Seminarier
Outsourcing i södra Europa