Marketing Art Home BiH
     
 
 

Sense

Izuzetna brzina

Formiranje elemenata

Rad daje rezultate

Kao u pravoj simfoniji,
on-line su sarađivali koncepcionisti u Štokholmu, dizajner u Zagrebu i istraživački tim na terenu u BiH

Za razliku od projekta Rio sokova, robne marke koja je razrađena bez pritiska i uz dovoljne vremenske rezerve, nova robna marka Sense bila je sušta suprotnost. Zbog poteza koje je povukla konkurencija našeg partnera, bili smo prisiljeni na izuzetno brzu reakciju. Srećom, nekoliko elemenata robne marke već je bilo definirano, tako da je zadatak bio puno jednostavniji i zahtijevao puno manje vremena za realizaciju. Neki elementi, kao boca i sadržaj (sam proizvod) bili su unaprijed definirani, tako da je preostalo puno manje toga što je moralo biti razvijeno od početka.

Na osnovu ranijih istraživanja i obimne vlastite baze podataka u segmentu bezalkoholnih pića, uz puno manje istraživanja, bilo je moguće formirati elemente koji nedostaju:
Platformu robne marke
Ime robne marke
Logotip
Etiketu.

Nakon manje od dva mjeseca intenzivnog rada, pri čemu su kao u pravoj simfoniji, on-line sarađivali koncepcionisti u Štokholmu, dizajner u Zagrebu i istraživački tim na terenu u BiH, proizvod pod novom robnom markom se pojavio na tržištu. Prodaja od prvog dana ide odlično, i već radimo na pripremama za proširenje ponude pod ovom robnom markom.

 
Marketing Art Home BiH