Marketing Art Home BiH
     
 
 

Rio

Novo iz ničega

Testiranje

Rezultat

Nakon ukupno 15 mjeseci rada i kontakta sa preko 16.000 potrošača, razvijena je nova robna marka Rio, sa svim svojim elementima.

U marketingu se rijetko događa da posao koji se radi nije hitan. Razvoj robne marke Rio bio je jedna od takvih rijetkih prilka, sa dovoljno vremena za razradu svakog elementa.

Zadatak je bio obiman, jer je zahtijevao stvaranje nove robne marke – iz ničega.

Kao i uvijek, sve je počelo istraživanjima, koja su otkrila tržišni segment kojem se nova robna marka treba obratiti. Slijedila su istraživanja radi formiranja platforme robne marke.

Platforma robne marke omogućila je da se krene u potragu za imenom, koje zadovoljava postavljene kriterije i osigurava tečnu i efikasnu komunikaciju s tržištem, neophodnu za ispravno etabliranje robne marke. Od preko 120 imena koja su došla u obzir, kroz dvomjesečna istraživanja se izdvojilo ime Rio, koje je na kraju i odabrano.

Testiranjem početne 64 varijante logotipa započeli smo izbor logotipa. Tokom rada se broj logotipa suzio na 6 varijanti, na kojima smo zatim proveli detaljna testiranja i potrebnu optimizaciju. Na kraju je odabran logotip koji je ovdje predstavljen.

Uporedo sa završnom fazom testiranja logotipa, počelo je i testiranje boca i etiketa. Od 12 različitih varijanti boce, odabrana je ovdje priložena, koja je po ocjeni potrošača u sebi sjedinila eleganciju i praktičnost. Kad je početnih 84 etikete svedeno na 4 najatraktivnija rješenja, optimizacija finih detalja dala je rješenje najpogodnije za komuniciranje nove robne marke, sa pravim tropskim ugođajem, koji kupca prenosi na plaže Rio de Janeira.

Razvoj fizičkih osobina proizvoda preuzeo je Swedrink iz Štokholma, specijaliziran za razvoj visoko kvalitetnih bezalkoholnih pića. Proizvođač Bony iz Bosne i Hercegovine otkupio je recepturu za proizvodnju za tržište bivše Jugoslavije.

Nakon ukupno 15 mjeseci rada i kontakta sa preko 16.000 potrošača, razvijena je nova robna marka Rio, sa svim svojim elementima.

Pripremljen je i komunikacijski plan, koji je osigurao efikasno lansiranje na tržištu BiH.
 
Marketing Art Home BiH